Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ

 

1. Đơn hàng đặc biệt 

Nếu khách hàng muốn đặt đơn hàng đặc biệt, khách hàng phải thanh toán trước toàn bộ giá trị đơn hàng.

Plentyoftweeps.com sẽ phải cân nhắc đối với đơn hàng đặc biệt.
2. Sản phẩm chưa giao 
Plentyoftweeps.com sẽ giữ hàng miễn phí cho khách hàng trong vòng 30 ngày với điều kiện khách hàng phải thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng.

Sau 2 tuần, nếu khách hàng hủy bỏ đơn hàng,Plentyoftweeps.com sẽ  tính phí lưu kho là 5%/tuần của sản phẩm bị trả lại. Sau 30 ngày, phí lưu kho sẽ được tính là 5% cho mỗi tuần tiếp theo.

Nếu khách hàng không lấy hàng trong vòng 2 tháng, sản phẩm sẽ được trả lại cửa hàng và khách hàng sẽ được nhận lại 70% tổng giá trị đơn hàng
3. Hóa đơn đỏ 
Khách hàng phải điền đầy đủ thông tin vào phiều yêu cầu xuất hóa đơn đỏ. Hóa đơn đỏ sẽ được xuất trong vòng 1 tuần